Genre: Roman
Uitgever: Free musketeers
Prijs: € 15,95

ISBN 90-8539-454-6

© 2006 Marlène Hommes

Esmyra verlaat Lucreta, een utopisch land, om af te dalen naar Hellegaard, een kil en materialistisch oord.
Zij krijgt van Pâdre een opdracht mee. Tegelijkertijd wil zij Geoffrey, haar grote liefde bevrijden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esmyra verlaat Lucreta, een utopisch land, waar Pâdre regeert. In Lucreta kent men geen hebzucht, geen jaloezie noch haat, omdat elke Lucretaan de plaats inneemt die hem toekomt. Naast de reguliere wetenschappelijke studies worden de mensen die daarvoor rijp zijn onderwezen in de geheime wetenschappen.
Ook Esmyra heeft kennis van de aloude mysteriën en is opgeleid om een leidinggevende functie te bekleden. Maar daarvoor moet zij eerst leren met macht om te gaan.

Macht in verkeerde handen brengt onheil. Ze daalt af naar Hellegaard en komt in aanraking met leugen en bedrog.
Hoofdstuk 2

De rode zonneschijf zonk achter de ruige bergketens, de kleurengloed vervaagde en de hemel werd grauw. In het halfdonker doemde de Burcht voor hen op als een ondoordringbaar rotsmassief, maar de Tempel scheen een eigen licht uit te stralen.
Mathias liep naar de zware tempelpoort en liet de klopper driemaal vallen. Onmiddellijk werd er een luikje geopend. Lucas' bleek gezicht zweefde tussen de bronzen draconische wachters die de tempelpoort sierden.
'Wat wenst u?'

De woorden vormden een geheimzinnig tembre dat ijl klonk in de schemering.
Nadat Mathias verzocht had bij Pâdre toegelaten te worden en omslachtig had uitgelegd waarom hij Esmyra begeleidde, knikte het gezicht instemmend, terwijl de oogleden op en neer bewogen en een puntig sikje in cadans meedeinde. Even later opende Lucas de poort en liet hen binnen. Mathias gaf hem een hand en fluisterde het paswoord in zijn oor. Lucas vertrok geen spier; plechtstatig bleef hij in zijn rol van tempelwachter volharden alsof zijn leven ervan afhing.

Esmyra was wel meer bij Pâdre ontboden en ze kende de ceremonie, maar nu was te gespannen om de humor in de potsierlijke vertoning van Lucas te zien. Nerveus volgde ze Mathias door de ruime marmeren hal naar een klein zijvertrek waar Pâdre zijn werkkamer had.
Mathias klopte aan, deed de deur open en liep naar Pâdre, die aan een kloostertafel zat te schrijven. Hij fluisterde hem enkel woorden toe. Pâdre knikte en glimlachte naar Esmyra die in de deuropening was blijven staan. Mathias verzocht haar naderbij te komen. Pâdre stond op, nam haar handen in de zijne en drukte die warm.

Cirkels in het ZandDe Bestemde TijdTerugkeer naar LucretaRook en VuurOp zoek naar de AdelaarDe Vreemde Gasten van Madame BeudinLacrimosaZoektocht naar het onbegrensde LandHet Land van mijn gedachten