Genre: Roman
Uitgever: De Vleermuis uitgeverij b.v.
Prijs: € 8,00

ISBN 90-5757-005-x

© 1997 Marlène Hommes

Michaëla zoekt zelfontplooiing. Ze bezit een ongebreidelde vrijheidsdrang en een onblusbaar innerlijk vuur.
Liefde en wijsheid worden begeleiders op haar pad.
Een roman over de strijd tussen de machten van licht en schaduw.

Visionaire dromen vertellen Michaëla dingen die ze uit het dagelijkse leven niet kan weten en die haar leven beïnvloeden evenals haar familierelaties.
Na de dood van haar vader, Herman de Beaufort, raakt ze in een depressie.
Ze komt er op eigen kracht weer uit doordat ze kapt met traditionele zekerheden en gebruik maakt van haar spriritele aanleg.

Hoofdstuk 10

Het huis zag er troosteloos uit alsof het in stilte treurde om het verlies van saamhorigheid en vreugde van zijn bewoners. Het regende. In de koelte van de lucht hing al een vleug van de naderende herfst, hoewel het nog volop zomer was. Een schrijnende tegenstelling tot het zonnige Frankrijk waar ze nog onvergetelijke dagen hadden beleefd.
Michaëla voelde zich bijna schuldig om haar gebruinde huid, haar vitaliteit en levenslust toen ze tegenover haar moeder stond die haar wat verbeten en met jaloerse oogjes monsterde.

Agnes zag er moe uit, haast deerniswekkend. Maar toen Michaëla haar vroeg hoe het gegaan was met de begrafeinis van tante Elza monterde ze helemaal op. Elk spoor van vermoeidheid of wrevel was in een  klap weggevaagd. Haar ogen schitterden en enthousiast begon ze op te sommen wie er allemaal waren gekomen, welke brieven en kaarten ze had ontvangen. Michaëla werd overstelpt met details van onbekende mensen, de lieve woordjes die waren geuit en de complimentjes die ze gekregen had.

Agnes was weer het middelpunt van de belangstelling. Over Elza werd met geen woord gerept. Geen enkel teken hoe ze de dood van haar enige zus ondergaan had of wat er in haar omging. Ze moest toch wel iets gevoeld hebben? Een storm van emoties en herinneringen, een heel leven dat verstrengeld en nu verscheurd was. Michaëla begreep haar moeder niet. Agnes scheen dat alles diep weggestopt te hebben en wilde er niet over praten.

Ze sprak alleen maar over dingen van thuis die Elza in bezit had en over de negatieve karaktertrekken van haar zuster: haar jaloersheid, hebzucht en dwingende heerszucht.

Cirkels in het ZandDe Bestemde TijdTerugkeer naar LucretaRook en VuurOp zoek naar de AdelaarDe Vreemde Gasten van Madame BeudinLacrimosaZoektocht naar het onbegrensde LandHet Land van mijn gedachten