In Cordoba, de stad
waar religies samengaan,
kreeg ik in een huis
vol rozen,
waar Jahwe woonde,
een witte roos.

Een gardenia, die
fijnzinnig geurde
en mij vervulde
van liefde, geluk
en vreugde
als een mystieke ervaring.

Met die roos in mijn hand
betrad ik de Moskee.
In een woud
van kostbare zuilen
prijkte de Mihrab
heiligdom gericht op Allah.

In die Moskee
verrees de Kathedraal.
Vol luister en pracht
blonk het tabernakel
waarin God de Vader
aanwezig was.

In Cordoba, de stad
waar religies samengaan
leven mensen in vrede
als in een broederschap
met dezelfde vader
onder een andere naam.

© Marlène Hommes